LLTI klasikos skaitymai

Informacija

Vieta:Lietuva

Renginio data:gegužės 7 d. 12:10

Per Lietuvos radijo Klasikos programą ir portalą www.lrt.lt bus transliuojami poezijos skaitymai.

Šių metų tema – „Šimtmečio poetai“. Bus skaitomi antrajame–trečiame dešimtmečiais gimusių poetų Henriko Nagio, Juozo Kėkšto, Kazio Bradūno, Alfonso Nykos-Niliūno, Broniaus Krivicko, Eugenijaus Matuzevičiaus, Pauliaus Širvio, Eduardo Mieželaičio, Vytauto Mačernio, Liūnės Sutemos, Pranės Jokimaitienės-Aukštikalnytės, Birutės Pūkelevičiūtės, kitų poetų eilėraščiai.

Tai labai skirtingų likimų poetų poezija – ir likusių okupuotoje Lietuvoje, ir išblaškytų po visą pasaulį. Visi jie buvo, yra ir bus mūsų bendros poezijos, Lietuvos poezijos, dalis, kad ir kokiomis sąlygomis buvo sukurti. Pasirinktus eilėraščius skaitys žinomi poetai, aktoriai, mokslo ir kultūros žmonės, mokytojai, mokiniai, studentai, gyvenantys ir Lietuvoje, ir pasaulyje.

„Klasikos skaitymai“ – tradicinis Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto renginys, skirtas plačiajai visuomenei. Institutas nuo 2008 m. Vileišių rūmuose organizuoja šiuos skaitymus, tradiciškai vykstančius gegužės 7 d. – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną.

Kviečiame prisijungti ir dalyvauti kartu!

Informacijai: Sonata Grėbliūnaitė, informacija@llti.lt, tel. +370 6 24 01752

Organizatoriai

Skaityti kviečia

Partneriai ir rėmėjai