Eglė Kižaitė

STEBUKLŲ ŠALIS - ALISOMS (Ištraukos)

VEIKĖJAI:

KAŽKAS
TRIUŠIS
LAIKAS
AFRODITĖ
MONSTRAS

KARALIENĖ
KARALIUS
PATARĖJAS
kiti karaliai, karalienės ir patarėjai

JIS
JI1
JI2

PAPŪGA
ŠUO
KATĖ
ŽIURKĖ
ARKLYS

MOKYTOJA
MOKYTOJA
MOKYTOJAS
MOKYTOJAS

VAIKINAS
MAMA
BUDINTIS

LĖLĖ VYRAS
LĖLĖ MOTERIS
LĖLĖ MERGAITĖ
LĖLĖ VAIKINAS

MERGAITĖ

MERGAITĖ KARSTE1 scena. Įvadas (Išgalvota istorija)

Scenoje pasirodo žmogus - Kažkas (kol kas yra visai nesvarbu - kas jis, koks jis, nesvarbi lytis, amžius ir kiti dalykai). Kažkas pradeda skaityti.

KAŽKAS Išgalvota istorija, kurią pasakoti įkvepė vaikystės prisiminimai, Lewio Carollo fotografijos ir psichologinės Alice Miller knygos.

Išgalvota istorija, kuri neturi nuoseklaus laiko, yra be jokio aiškaus naratyvo - chaotiška.

Išgalvota istorija, kurios stilių įkvepė Federico Garcia Lorcos pjesės ir eilėraščiai.

Išgalvota istorija, kurios veikėjai nėra visai netikri.

Išgalvota istorija, kurios vietos, daiktai yra pramanyti. Bet ne visi.

Išgalvota istorija, kuri neturi atsakymų.

Išgalvota istorija, kuri kuriama vaizdiniais.

Išgalvota istorija, kurioje nėra pagrindinio veikėjo. Jis turėtų būti. Bet jo nėra.

Išgalvota istorija, kurioje viskas galėtų būti žaidimas. Bet nėra.

Išgalvota istorija, kuri galėtų būti biografinė. Bet tai ne visai tiesa.

Išgalvota istorija, kuri neaišku kada prasideda ir kada baigiasi.

Išgalvota istorija, kuri galėtų būti mūsų visų sapnas.

Išgalvota istorija, kuri ir yra tik sapnas. Tai ne visai tiesa.

Išgalvota istorija, kurioje pasirodo Triušis.

Scenoje pasirodo Triušis.

Išgalvota istorija, kurioje Triušis ir galėtų būti pagrindinis veikėjas.

TRIUŠIS Bet taip nėra.

Scenoje pasirodo Triušis. Jis įveža stalą su žaisliniu lėlių namu. Pastato jį centre. Kelių aukštų namas, kuriame miegamieji kambariai, vaiko kambarys, virtuvė, vonia ir pan. Jame dar nėra jokių lėlių.
2 scena. Laikas

Į sceną įnešama kuo daugiau įvairių laikrodžių.
Triušis scenoje bėga dvi minutes keturiasdešimt tris sekundes. Laikas stovi šalia.
Tuo metu skamba Lewis Caroll eilėraštis iš knygos “Alisa stebuklų šalyje”.

All in the golden afternoon
Full leisurely we glide;
For both our oars, with little skill,
By little arms are plied,
While little hands make vain pretence
Our wanderings to guide.

Ah, cruel Three! In such an hour,
Beneath such dreamy weather,
To beg a tale of breath too weak
To stir the tiniest feather!
Yet what can one poor voice avail
Against three tongues together?

Imperious Prima flashes forth
Her edict "to begin it"—
In gentler tones Secunda hopes
"There will be nonsense in it!"—
While Tertia interrupts the tale
Not more than once a minute.

Anon, to sudden silence won,
In fancy they pursue
The dream-child moving through a land
Of wonders wild and new.
Saulėta popietė. Tylu.
Mes plaukiam palengva
Ir nesuvaldome irklų
Nepratusia ranka:
Laivelis toks nepaklusnus -
Ne ten, kur norim, nešą mus.

Ak, tos mergaitės! Jos mane
Priveiks tuoj visiškai.
Per tokią kaitrą lyg sapne
Girdžiu, kaip ne juokais
Jos prašo pasaką pradėt,-
Ir man belieka pažadėt.

Tuojau pradėti būtinai
Įsako man viena.
-Gal apie stebuklus žinai?-
Teiraujasi kita.
Trečia nutraukia ištisai-
Jai rūpi klausimų šimtai.

Aš pradedu, ir pagaliau
Mažoji draugija
Mintim išklysta pakeliaut
Stebuklų šalyje.


Visi laikrodžiai išnešami iš scenos.


3 scena. Lėlių namelis

Scenoje prie lėlių namelio lieka sėdėti Triušis ir Laikas. Jie kurį laiką tylėdami apžiūrinėja lėlių namelį. Žiūri į jį pro langus, duris, per nesamas sienas.
Scenos kampe sėdi Mergaitė. Ji pradeda filmuoti namelį.
Triušis ir Laikas ištraukia lėles. Visos lėlės labai skirtingos (vienos senos, kitos naujos, mažos ir didelės)
Mergaitė įgarsina lėles - kaip maža mergaitė žaisdama “namus”.
Prie namo susitinka Lėlė vyras ir Lėlė moteris.LĖLĖ VYRAS Labas.

LĖLĖ MOTERIS Labas.

LĖLĖ VYRAS Aš būsiu tavo vyras. Gerai?

LĖLĖ MOTERIS Nu gerai.

Lėlė vyras ir Lėlė moteris pasibučiuoja.

LĖLĖ MOTERIS Aš noriu gyventi šiame dideliame name.

LĖLĖ VYRAS Gerai.

Lėlė vyras ir Lėlė moteris įeina į namą.

LĖLĖ MOTERIS Ačiū. Tu nuostabus. (Lėlė moteris pabučiuoja Lėlę vyrą) Čia bus miegamasis, čia vonia, čia virtuvė, čia svetainė, o čia - vaikų kambarys.

LĖLĖ VYRAS Vaikų kambarys? Amm…

Pasirodo Lėlė Mergaitė.

LĖLĖ MERGAITĖ Labas mama, labas tėti.

LĖLĖ MOTERIS Kaip sekėsi mokykloje? Ar viskas gerai?

LĖLĖ MERGAITĖ Viskas gerai. Einu pas draugus - pažaisim kažką, pažiūrėsim filmą…

LĖLĖ VYRAS O kaip smagu. Gerai praleisk laiką.

Lėlė vyras ir Lėlė moteris pasibučiuoja. Baigiasi video filmavimas. Lėlių namas lieka scenoje (viso spektaklio metu).


4 scena. Kas tu esi? (ŠANSAS)

Scenoje Laikas ir Triušis. Abu laiko po baltą kamuolį žaidimui.
Pasirodo penki VAIKAI. Kasdieniškai, šiuolaikiškai apsirengę, bet su gyvūnų galvomis (Šuo, Papūga, Katė, Arklys, Žiurkė). Visi Vaikai elgiasi normaliai - kaip žmonės (lyg tų gyvūnų galvų net nebūtų). Kiekvienam vaikui gyvūnas parinktas ir turi atitikti jo charakterį.
Vaikai gauna kamuolį iš Triušio ir pradeda žaisti Šansą.

TRIUŠIS Šansas. Žaidėjai stovi ratu. Vienas iš žaidėjų - laiko kamuolį. Meta kamuolį kiekvienam kitam žaidėjui, prieš tai užduodamas vis kitą klausimą. Metant kamuolį siūlo savo varianta.

ŽIURKĖ Koks tavo vardas? (meta kamuolį Katei)
Kunta makunta obra Norda.

Katė atmuša kamuolį Žiurkei.

TRIUŠIS Jei žaidėjas kamuolį atmuša, jis laukia kito pasiūlymo.

ŽIURKĖ (mesdama kamuolį Katei) Obabinonta.

Katė pagauna kamuolį.

TRIUŠIS Jei žaidėjas pagauna kamuolį - atsakymas priimtas. Nuo šiol tas atsakymas - tiesa. Visi kiti klausiami dažniasuai susiję su ateitimi.

ŽIURKĖ Žaidiam?

PAPŪGA Žaidžiam!

KATĖ Nežinau.

ŠUO Gal geriau ne…

ARKLYS (tyli)

ŽIURKĖ Bus įdomu.

PAPŪGA Taip!

KATĖ Nežinau.

ŠUO Kad gal nelabai…

ARKLYS (tyli)

ŽIURKĖ Bus linksma.

PAPŪGA Aišku!

KATĖ Nežinau.

ŠUO Na, kad gal ne…

ARKLYS (tyli)

ŽIURKĖ Bet jeigu tu nežaisi - kaip sužinosi….

Žaidimas prasideda.

Žiurkė mėto kamuolį visiems vaikams iš eilės ir vis girdisi klausimas - kuo tu būsi - kai užaugsi? kuo tu būsi - kai užaugsi? kuo tu būsi kai - užaugsi?
Vaikai sustoję ratu toliau žaidžia Šansą. Pasirodo Mergaitė - visi sustoja. Laikas, iki tol stebėjęs viską, meta Mergaitei kamuolį.

LAIKAS Kas tu esi? (Mergaitė atmuša kamuolį) Koks tavo vardas? (Mergaitė atmuša kamuolį) Kuo tu būsi - kai užaugsi?

VISI Kuo tu būsi - kai užaugsi?

kuo - tu - bū -si - kai - u - žaug - si -
kuo - tu - bū -si - kai - u - žaug - si -
kuo - tu - bū -si - kai - u - žaug - si -
kuo - tu - bū -si - kai - u - žaug - si -
kuo - tu - bū -si - kai - u - žaug - si -
kuo - tu - bū -si - kai - u - žaug - si -
kuo - tu - bū -si - kai - u - žaug - si -
kuo - tu - bū -si - kai - u - žaug - si -
kuo - tu - bū -si - kai - u - žaug - si -
kuo - tu - bū -si - kai - u - žaug - si -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 scena. Karalius ir Karalienė

Scenoje pasirodo Karalius ir Karalienė. Skamba džeržgianti klasikinė muzika.

KARALIENĖ Labas rytas, mūsų saulyte.

KARALIUS Labas rytas, mūsų meškiuk.

KARALIENĖ Ar nepuolė baisos pabaisos naktį?

KARALAITĖ Ne.

KARALIUS Ar sapnavai meškiukus?

KARALAITĖ Ne.

KARALIUS Lapiukus?

KARALAITĖ Ne.

KARALIUS Krokodiliukus?

KARALAITĖ Ne.

KARALIENĖ Ach, tu mūsų saulyte, aišku, kad nesapnavai tų šlykščių padarų, sapnavai kažką tokio gražaus - kaip tu. Ar ne?

Karalaitė vėl nori sakyti “ne”, bet nespėja išsižioti.

KARALIENĖ Tu mūsų saulytė

KARALIUS Tu mūsų aukselis

KARALIENĖ Tu mūsų deimantėlis

KARALIUS Tu mūsų gražuolytė

KARALIENĖ Tu mūsų katinėlis

KARALIUS Tu mūsų mažulytė

KARALIENĖ Tu mūsų viltis

KARALIUS Tu mūsų laimė

KARALIENĖ Tu mūsų meiliausia

KARALIUS Tu mūsų švieselė

KARALIENĖ Tu mūsų nuostabioji

KARALIUS Tu mūsų gyvenimas

KARALIENĖ Tu mūsų ateitis

KARALIUS Tu mūsų agurkėlis

KARALIENĖ Tu mūsų pasididžavimas

KARALIUS Tu mūsų

KARALIENĖ Niekada nepamiršk to.

Muzika pradeda skambėti garsiau. Karaliai šoka.


7 scena. Mergaitė

Laikas rankose laiko Lėlę mergaitę.
Mergaitė vėl paiima kamerą ir pradeda filmuoti lėlių namelį, kuriame ir sėdi Lėlė mergaitė. Mergaitė įgarsina lėlę.

MERGAITĖS BALSAS Mano vardas (žiopčiojimas be garso) ir man (žiopčiojimas be garso) metų. Aš gyvenu (žiopčiojimas be garso) mieste. Mano mama yra vardu (žiopčiojimas) ir mano tėtis yra (žiočiojimas). Mano mama dirba (žiočiojimas), o mano tėtis yra (žiopčiojimas). Aš neturiu nei brolių, nei sesių. Laisvalaikiu labiausiai mėgstu (žiopčiojimas). Mokykloje man sekasi gerai. Labiausiai patinkanti pamoka yra (žiopčiojimas), todėl vėliau norėčiau studijuoti (žiopčiojimas). Mano geriausios draugės vardas (žiopčiojimas). Ji mokosi mano klasėje. Mano mėgstamiausia spalva (žiopčiojimas). Nemėgstu (ilgas žiopčiojimas). Savaitgaliais aš dažniausiai (žiopčiojimas). Kartais susitinku su draugais, bet kiekvieną vakarą turiu grįžti namo iki 22 val. (Mergaitė žiopčioja, girdisi Karalienės balsas) Ir nė minutės vėliau.


8 scena. Kas tiki pasakomis?

Scenoje pasirodo Laikas, Mergaitė ir Mama. Laikas stebi Mergaitės ir Mamos pokalbį.

MERGAITĖ Mama, šiandien mano geriausios draugės (žiopčiojimas) gimtadienis.
Grįšiu vėliau.

MAMA Grįši 22 val. Ir nė minutės vėliau.

MERGAITĖ Prašau, mama.

MAMA Ar aš neaiškiai pasakiau?

MERGAITĖ Bet mama…

MAMA Viskas. Pasakiau.

MERGAITĖ Mama, bet paklausyk manęs…

MAMA Aš nieko nenoriu girdėti. 22 val. Nevėliau.

MERGAITĖ Bet visi ten bus visą naktį… Kitos draugės liks miegoti…

MAMA Mes apie tai jau kalbėjom - tu turi savo lovą.

MERGAITĖ Mama, aš ir neprašau miegoti, tik ilgiau pabūti. Mes juk nieko blogo nedarysim. Tik žiūrėsim filmus…

MAMA Filmą ir ne vieną tu namie gali pažiūrėti.

MERGAITĖ Mama, labai tavęs prašau.

MAMA Dar žodis ir tu liksi namie.

MERGAITĖ Mama!

MAMA Aš tau prižadu! Viskas. Jei nori iki 22 val. Jei ne - lieki namuose.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Viskas staiga pasikeičia. Paprastas kambarys virsta - sena nutriušusia rūmų sale, Mama - tampa Karaliene. Mergaitė lieka tokia pati. Veiksmas tęsiasi toliau -

MERGAITĖ Taip, Jūsų Karaliene. (mergaitė nusilenkia)

KARALIENĖ tik ramiai nusišypso ir linkteli galva duodama ženklą eiti. Karalienė išeina.
Scenoje pasirodo Triušis. Triušis pasisodina Mergaitę ant kelių.


TRIUŠIS Seniai seniai tolimoje šalyje gyveno mergaitė. Gyveno ji su pikta pamote ir dviem seserimis. Kartą karalius pakvietė visus į puotą.
Pamotė visai uždraudė mergaitei vykti kartu.
Tačiau kai pamotė su seserimis jau buvo išvažiavusios geroji fėja išbūrė mergaitei suknelę, karietą, žirgus ir batelius.
Ir mergaitė išvyko į puotą. Ten sutiko princą, šoko su juo ir visa kita. Bet buvo viena sąlygą - mergaitė privalėjo grįžti iki 24 valandos.

MERGAITĖ O jeigu negrįš?

TRIUŠIS Karieta - (sprogimo, dūžių garsai), žirgai - (sprogimo, dūžių garsai),
suknelė - (sprogimo, dūžių garsai).

MERGAITĖ Tai ji spėjo grįžti?

TRIUŠIS Spėjo, spėjo.

MERGAITĖ O tai kaip princas?

TRIUŠIS O ką princas?

MERGAITĖ Kaip jis? Ar jie dar susitiko?

TRIUŠIS Tai aišku. Kas per kvaili klausimai. Čia gi ta, kaip ji… Pasaka. Čia gi ilgai ir laimingai.

MERGAITĖ Tai čia netikra istorija?

Triušis garsiai juokiasi. Paskui išsitraukia kažkokius lapus ir pradeda skaityti pranešimą.

Eglė Kižaitė

- jauna teatro režisierė -
rašo - ieško - stato - žaidžia
teatrui - teatro - teatre - teatru

- VISKAS TIK PRASIDEDA -