Skaityk Klasiką

Klasikų kūriniai internete


1–4 kl. mokiniams

1.    Buivydaitė Bronė „Auksinis batelis“ 

2.    Cvirka Petras „Vaikų karas“ 

3.    Degutytė Janina „Baltas gulbių sostas“ 

4.    Jankus Jurgis „Po raganos kirviu. Senas kareivis Matatutis“ 

5.    Karosaitė Alma „Asilėlis“ 

6.    Kubilinskas Kostas „Mano skaičiai“ 

7.    Liobytė Aldona „Pasaka apie narsią Vilniaus mergelę ir galvažudį Žaliabarzdį“ 

8.    Liobytė Aldona „Saulės vaduotojas“ 

9.    Mackevičius-Nord Jonas „Pabėgėliai iš zoologijos sodo“ 

10.  Mackevičius-Nord Jonas „Peliukės Micės užrašai“ 

11.  Mašiotas Pranas „Kiškis smaližis“ 

12.  Mašiotas Pranas „Senelio pasakos“ 

13.  Misevičius Vytautas „Danuko Dundulio nuotykiai“ 

14.  Palčinskaitė Violeta „Karalius pamiršo raidyną“ 

15.  Palčinskaitė Violeta „Linksmoji lysvė“ 

16.  Palčinskaitė Violeta „Po kabančiu pasakos tiltu“ 

17.  Račickas Vytautas „Šlepetė“ 

18.  Skučaitė Ramutė „Laiškas sekmadieniui“ 

19.  Tamulaitis Vytautas „Petriuko vėliava“ 

20.  Tarasenka Petras „Perkūno šventykloje“ 

21.  Tumas-Vaižgantas Juozas „Aleksiukas ir motutė“ 

22.  Vaičiūnaitė Judita „Aitvaras“ 

23.  Vilė Vėl „Parašyk man iš Afrikos“ 

24.  Vilimaitė Bitė „Čiuožyklos muzika“ 

25.  Zobarskas Stepas „Brolių ieškotoja“ 

26.  Žilinskaitė Vytautė „Kelionė į Tandadriką“ 

27.  Žilinskaitė Vytautė „Robotas ir peteliškė“ 


5–8 kl. mokiniams

1.    Avyžius Jonas „Stebuklingas miestas“ 

2.    Binkis Kazys „Atžalynas“ 

3.    Erlickas Juozas „Bilietas iš dangaus, arba Jono Grigo kelionė greituoju traukiniu“

4.    Erlickas Juozas „Bobutė iš Paryžiaus, arba Lakštingala Zarasuose“

5.    Geda Sigitas „Baltoji varnelė“ 

6.    Jankus Jurgis „Po raganos kirviu. Senas kareivis Matatutis“ 

7.    Meras Icchokas „Geltonas lopas“ 

8.    Morkūnas Gendrutis „Traškančios žvaigždės“ 

9.    Morkūnas Gendrutis „Vasara su Katšuniu“ 

10.  Račickas Vytautas „Zuika padūkėlis“ 

11.  Saja Kazys „…kurio nieks nemylėjo“ 

12.  Saja Kazys „Būrimas obuolio sėklom“ 

13.  Saja Kazys „Gvidono apsiaustas“ 

14.  Skučaitė Ramutė „Takelis iš naujo“ 

15.  Sruoga Balys „Giesmė apie Gediminą“

16.  Tarasenka Petras „Perkūno šventykloje“ 

17.  Vaičiūnaitė Judita „Aitvaras“ 

18.  Vilė Vėl „Parašyk man iš Afrikos“ 

19.  Žilinskaitė Vytautė „Kintas“ 


Suaugusiems

1.    Aistis Jonas „Nemuno ilgesys“ 

2.    Baltušis Juozas „Sakmė apie Juzą“ 

3.    Boruta Kazys „Duona kasdieninė“ 

4.    Gavelis Ričardas „SUN-TZU gyvenimas šventame Vilniaus mieste“ 

5.    Granauskas Romualdas „Vakaras, paskui rytas“ 

6.    Grinkevičiūtė Dalia „Lietuviai prie Laptevų jūros“

7.    Katiliškis Marius „Užuovėja“ 

8. Kunčinas Jurgis „Užėjau pas draugą“ 

9. Lazdynų Pelėda „Klaida“ 

10. Liūnė Sutema „Sugrįžau“ 

11. Mackus Algimantas „Jo yra žemė“

12. Mačernis Vytautas „Metų sonetai“ 

13. Marcinkevičius Justinas „Poemos“ 

14. Miliauskaitė Nijolė „Sielos labirintas“ 

15. Miškinis Antanas „Varnos prie plento“ 

16. Petkevičaitė-Bitė Gabrielė „Žvaigždžių takais“ 

17. Pūkelevičiūtė Birutė „Aštuoni lapai“ 

18. Radauskas Henrikas „Fontanas“ 

19. Salomėja Nėris „Pėdos smėly“ 

20. Savickis Jurgis „Vasaros kaitros“ 

21. Simonaitytė Ieva „Vilius Karalius“ 

22. Sruoga Balys „Dievų takais“ 

23. Sruoga Balys „Saulė ir smiltys“ 

24. Strazdas Antanas „Poezija“ 

25. Strielkūnas Jonas „Tamsos varpai, šviesos varpai“ 

26. Šatrijos Ragana „Viktutė“ 

27. Šeinius Ignas „Nakties žiburiai“ 

28. Tumas-Vaižgantas Juozas „Nebilys“ 

29. Vaičiulaitis Antanas „Mūsų mažoji sesuo“ 

30. Vaičiulaitis Antanas „Vakaras sargo namely“ 

31. Vaičiūnaitė Judita „Seno paveikslo šviesa“ 

32. Vienuolis Antanas „Išdukterė“ 

33. Vienuolis Antanas „Viešnia iš šiaurės“ 

34. Vincas Krėvė „Raganius“ 

35. Žemaitė „Nuo audros pasislėpus“ 

36. Žemaitė „Tris mylimos“ 


Knygas vaikams atrinkti padėjo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamento Tyrimų ir sklaidos skyriaus vyriausioji tyrėja Eglė Baliutavičiūtė ir Tyrimų ir sklaidos skyriaus vadovė Loreta Udrienė.


Organizatoriai

Skaityti kviečia

Partneriai ir rėmėjai